Dagbesteding

Een zinvolle dagindeling en meer structuur in je leven.

We bieden recreatieve en arbeidsgerichte activiteiten om jou als deelnemer te helpen om tot een zinvolle en gestructureerde invulling van je dag te komen. Dagbesteding is gericht op verschillende niveaus van participatie en helpt onder meer bij het doorbreken van sociaal isolement en het ontlasten van mantelzorgers. Samen met jou kijken we welke dagbesteding bij je past.

Voor de invulling van de arbeidsgerichte dagbesteding werkt CYAN Zorg nauw samen met lokale bedrijven waaronder CYAN Kringloop Heerhugowaard